Circle 24 member: Wiesław Mariusz Zieliński (Poland) -photographer, artist  

członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1966 r. Brał udział w ponad 200 wystawach fotograficznych w kraju i za granicą, otrzymując wiele medali i nagród. Od 1991 roku jest członkiem międzynarodowej grupy fotograficznej „CIRCLE 24”. W ramach tej grupy prace jego eksponowane były w Anglii, Holandii, Kanadzie, Finlandii, Danii, Szwecji i Japonii. Wiesław M. Zieliński był zaproszony i brał udział w wystawie w Belgii pt. „12 najważniejszych fotografików świata”.

Najważniejsze wystawy indywidualne:
1965 – „Wielki świat małego człowieka” – Warszawa,
1971 – „Intymne pejzaże” (Akty) – Warszawa, Dania, Szwecja, Norwegia, Francja Belgia, Holandia, Cypr,
1976 – „Ich świat” – Warszawa, współautorstwo z artystą fotografikiem Mirosławem Wiśniewskim,
1978 – „Fotomontaże” – Szwecja, 1984 – Wystawa zdjęć w technice gumy,
1987 – „Praha” – w technice gumy, 1990 – „Pozostał tylko popiół” (Auschwitz) – Warszawa, Muzeum Auschwitz, Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja, Japonia, Austria. Ukazał się także album pod tym tytułem,
1992 – Wystawa retrospektywna – Nikozja-Cypr, 1993 – Fotografie w technice gumy – Nikozja-Cypr. Współautorstwo z artystą fotografikiem Tomaszem Mościckim, \
1995 – „Fotomontaże symetryczne” – Axel, Holandia,
1996 – „Fotografie w technice gumy” – Zamość. Współautorstwo z artystą fotografikiem Tomaszem Mościckim,
1997 – Wystawa zbiorowa fotografików pracujących w technice gumy – Warszawa Galeria ZPAF.
2000 – Wystawa „Z głębi dziejów” – Warszawa Galeria ZPAF. Współautorstwo z St. Fitakiem.

Obecnie Wiesław M. Zieliński zajmuje się głównie fotografią zabytków, współpracując między innymi z miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”.

When you want to get in touch with this photographer,
send a mail:
Wieslaw Mariusz Zielinski, Ul.Dunikowskiego 8 M 40, 02-784 Warsaw, Poland,
tel: +48 22 848 69 51, fax: +48 22 641 71 95

return to Circle 24 pages